جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلی > بیمه تکمیلی > پزشک معتمد 
منو اصلی
پزشک معتمد

سرکار خانم بهاروند رئیس اداره رفاه اعلام نمودند: ارائه خدمات پایش سلامت و درمان با هماهنگی صورت گرفته با پزشک معتمد شرکت در ساختمان های شرکت به صورت مستمر در جریان می باشد.