دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی > بیمه تکمیلی > بیمه تکمیلی بازنشستگان 
منو اصلی
بیمه تکمیلی بازنشستگان

با توجه به اهمیت بیمه‌تکمیلی بازنشستگان و نقش آن در زندگی این افراد محترم، ترتیبی اتخاذ گردیده است تا این عزیزان از خدمات بیمه‌ مکمل درمان برخوردار گردند.

لازم بذکر است با هماهنگی به عمل آمده تمامی امور بیمه‌ای مستقل و توسط نماینده های: بازنشستگان آقای شاهواری خانم ها: شاه بداغلو، خلیلی، بهرامی در ساختمان شماره دو ارائه می‌گردد.