چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧
صفحه اصلی > اداره رفاه و تعاون > سبد کالا و بن‌های رفاهی > سبد کالا و بن‌های رفاهی 
منو اصلی
سبد کالا و بن‌های رفاهی

اداره رفاه با نظر مساعد مدیران عالی شرکت در جهت ارتقاء  سطح رفاه کارکنان، اقدام به توزیع سبد کالا (طی دو نوبت در سال) و همچنین بن‌های مربوط به اعیاد ملی و مذهبی در بین کارکنان می‌نماید.